img
img

Төслийн тухай

Пресс Центр платформ нь 2021 оны 5 дугаар сарын 20 өдөр сэтгүүл зүйн салбарт шинэчлэлт хийх зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан старт-ап бөгөөд нийтлэлчдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ салбарын хараат бус байдлыг ардчилсан байдлаар тэтгэх зорилгоор бизнесийн байгууллагуудтай хамтран ажилахаар байгуулагдсан болно. Технологи хурдацтай хөгжиж байгаа эрин үетэй хөл нийлүүлэн платфром хэрэглэгчиддээ Эрксис компаний хамт олны бүтээсэн Press Center 2.0 платформоо танилцуулж байна.

Үнэт зүйл:

  • Хараат бус байдал
  • Чанартай мэдлэг
  • Технологид суурилсан тэгш боломж
  • Зорилготой, олон талт, шинэлэг мэдээллийн урсгал
  • Нэмэлт орлогын эх үүсвэр
  • Мэдээлэл түгээх шинэ соёл

Алсын хараа:

Хамгийн олон эх сурвалжаар бэлтгэгдсэн мэдээллийн сантай, нийтлэлчдийн нэгдэл бүхий ногоон санхүүжилттэй мэргэжлийн платформ байна.11

Эрхэм зорилго:

Нийгэмд түгээх мэдээ мэдээллийн урсгалийг ногоон санхүүжилтээр, хараат бусаар уншигчдад түгээх дэвшилтэт технологи болон бодлогоор ханган ажиллана.

img

Бид танд

Subscribe дарсны ашиг тус

The National Hookah Community Association (NHCA) is a 501(c)6 non-profit organization that protects and serves its members who are facing threats from new legislation at the local, state, and federal level.

img

Advocacy and Legislative Representation for our Culture and Businesses

Your membership of NHCA supports the representaton of hookah interests with legislative bodies, lawmakers, and regulators at the federal, state, and local levels. The hookah sector and culture needs a strong unified voice in defending our businesses. Membership not only supports efforts to protect your business but also gives you a voice at the table in shaping our policy priorities for the industry in the future.

img

Tools, Resources, and Education

NHCA will support its members in reaching out to their political representatives. We will be there for your business whenever it is threatened at the federal, state or municipal level. Members will receive regular updates on pending legislation and regulations affecting hookah and hookah related products through state and federal news updates. Members will also be provided the most relevant news and insights for improving your business and informing the community.

img

Unifying Voice

We need an ever-present organization that unites the segments of our sector to defend our culture and businesses. NHCA is uniting manufacturers, distributors, store owners, and lounges. Bringing together the industry will not only help defend the future of your business, but it will also help to grow it through new insights and connections.I

Редакцын Бодлого

НЭГ. Ерөнхий бодлого

Пресс Центр платформ нь хараат бус, ёс зүйтэй, мэргэжлийн сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх ашгийн бус төсөл юм.
Пресс Центр нь улс төр, нам эвсэл, бизнесийн болон төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллагаас хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулна.
Пресс Центр нь чөлөөт уран бүтээлчдийг дэмжиж үзэл бодлоо нийгэмд чөлөөтэй илэрхийлэх нөхцөл боломжоор хангаж тэдэнтэй хамтран ажиллана.
Пресс Центр нь өөрийн хараат бус, ил тод байдал болон нээлттэй ажиллах зарчмыг алдагдуулахгүй байх үүднээс олон талт мэдээллийн эх үүсвэр болон түүндээ тохирсон санхүүжилттэй байна.
Пресс Центр нь presscenter.mn нэртэй сайт болон мобайл аппликэшны бүтэц, агуулга, загвар, дүрс, хэлбэр бүтцэд хүссэн үедээ өөрчлөлт шинэчлэлт хийх бүрэн эрхтэй байна.